ประกันให้ความคุ้มครองอย่างไรเมื่อเช่ารถ?

ประกันให้ความคุ้มครองอย่างไรเมื่อเช่ารถ?

ประกันรถเช่าให้ความคุ้มครองแตกต่างจากประกันรถยนต์ทั่วไป ในประเทศส่วนใหญ่ รถเช่าทุกคันจะต้องมีแพ็กเกจประกันพื้นฐานซึ่งมอบความคุ้มครอง 3 ประเภท จึงจะสามารถใช้ขับขี่บนท้องถนนได้ แต่ก็จะมีรูปแบบความคุ้มครองที่ต่างกันออกไป ลองมาดูสิ่งที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับประกันภัยสำหรับรถเช่ากันเลย เกือบทุกที่ในโลก รถเช่าจะต้องมีแพ็กเกจประกันพื้นฐานซึ่งมอบความคุ้มครอง 3 ประเภท จึงจะสามารถใช้ขับขี่บนท้องถนนได้ ซึ่งได้แก่ ความคุ้มครองจากความเสียหาย (ปกติแล้วมักเรียกกันว่า ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW)) ความคุ้มครองจากการโจรกรรม (ประกันการโจรกรรม (TP)) และความคุ้มครองบุคคลที่สาม (ประกันภัยบุคคลที่สาม (TPL))
1. ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก
ความคุ้มครองความเสียหายแบบพื้นฐานสำหรับรถเช่า (ปกติแล้วมักเรียกว่า ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW)) จะช่วยคุ้มครองท่านในกรณีที่ตัวถังได้รับความเสียหาย ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรกนั้นก็เหมือนกับความคุ้มครองประเภทอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ตรงที่แทบทุกตัวเลือกจะมีค่าเสียหายส่วนแรก (excess) ซึ่งเป็นส่วนที่ท่านจะต้องจ่ายสำหรับการซ่อมแซมในกรณีที่ตัวถังได้รับความเสียหาย โดยค่าเสียหายส่วนแรกนี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานที่เช่ารถ บริษัทรถเช่าที่ใช้บริการ และประเภทรถที่เช่า ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรกจะคุ้มครองเฉพาะตัวถังของรถเท่านั้น ดังนั้นหากเกิดความเสียหายขึ้นกับส่วนอื่น ๆ เช่น หน้าต่าง ล้อ หรือภายในรถ ท่านก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าธรรมเนียมดำเนินการ (เว้นแต่ว่าท่านจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมไว้แล้ว)
2. ประกันการโจรกรรม
มิจฉาชีพกำลังใช้มือทุบกระจกรถที่มีน้ำแข็งเกาะเพื่อเข้าไปในรถ ประกันการโจรกรรมช่วยคุ้มครองรถเช่าในกรณีที่ถูกขโมย รวมทั้งในกรณีที่ต้องซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถจากการที่มิจฉาชีพพยายามขโมยรถ ประกันการโจรกรรม (TP) มอบความคุ้มครองให้ท่านในกรณีที่รถถูกโจรกรรมหรือมีผู้พยายามขโมยรถ ประกันการโจรกรรมแทบทุกตัวเลือกมักมีค่าเสียหายส่วนแรก (excess) ซึ่งเป็นส่วนที่ท่านจะต้องชำระหากรถถูกขโมยหรือได้รับความเสียหายจากการพยายามโจรกรรม โดยค่าเสียหายส่วนแรกนี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานที่เช่ารถ บริษัทรถเช่า และประเภทรถที่เช่า บางครั้งท่านอาจเห็น “การประกันความสูญเสียและค่าเสียหาย (LDW)” ซึ่งเป็นตัวเลือกที่รวมประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรกและประกันการโจรกรรมไว้ด้วยกัน
3. ประกันภัยบุคคลที่สาม
ประกันภัยบุคคลที่สาม (TLP) จะจ่ายให้ในกรณีที่ท่านทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหายจากรถเช่าของท่าน แต่จะไม่คุ้มครองตัวรถเช่า และโดยปกติแล้วมักมีกำหนดไว้ว่าประกันภัยบุคคลที่สามจะจ่ายให้สูงสุดได้เท่าไร
กรมธรรม์ประเภทนี้ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (excess)
ประกันประเภทใดที่รวมมาในการเช่ารถอยู่แล้ว? รถเมอร์เซเดสเบนซ์ของเล่นสีเงินห่ออยู่ในพลาสติกใสกันกระแทก แทบทุกที่ในโลก รถเช่าทุกคันที่ใช้ขับขี่บนท้องถนนจะต้องมีความคุ้มครองพื้นฐานสำหรับความเสียหาย การโจรกรรม และบุคคลที่สาม หากท่านมาจากยุโรปหรือภูมิภาคอื่น ๆ ส่วนใหญ่ของโลก โดยปกติแล้วความคุ้มครองความเสียหาย การโจรกรรม และบุคคลที่สามมักจะรวมอยู่ในราคาจองรถเช่าของท่านแล้ว ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรกและประกันการโจรกรรมจะมีค่าเสียหายส่วนแรก (excess) โดยค่าเสียหายส่วนแรกนี้คือเงินส่วนแรกที่ต้องชำระสำหรับการซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การประกันภัยรถเช่าจะแตกต่างออกไปสำหรับผู้ขับขี่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เนื่องจากผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือมีบัตรเครดิตซึ่งมีประกันภัยรถเช่าอยู่แล้ว จึงสามารถเลือกแพ็กเกจพื้นฐาน (หรือ “มาตรฐาน”) ซึ่งไม่มีความคุ้มครองสำหรับความเสียหายหรือการโจรกรรม หรือจะเลือกแพ็กเกจที่รวมความคุ้มครองข้างต้นแล้วก็ได้เช่นกัน (แต่แพ็กแกจพื้นฐานหรือมาตรฐานจะรวมประกันภัยบุคคลที่สามไว้แล้ว) อย่าลืมว่าความคุ้มครองทุกประเภทจะผูกกับสัญญาเช่ารถที่คนขับเซ็นเมื่อไปรับรถ ดังนั้น หากคนขับทำผิดข้อกำหนดของสัญญาเช่ารถ ผู้เช่าก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับการซ่อมแซมหรือการหารถมาทดแทนในกรณีที่ถูกโจรกรรม
ประกันอื่น ๆ ที่ผู้เช่าจะซื้อเพิ่มหรือไม่ก็ได้
ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้มครองค่าเสียหายส่วนแรก (excess) (หรือก็คือท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมแซมใด ๆ) รวมถึงชิ้นส่วนอื่น ๆ ของรถเช่า และเนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับ ผู้เช่าจึงสามารถเลือกว่าจะซื้อประกันเพิ่มหรือไม่ก็ได้
แชร์บทความนี้